Home Visie Hoogbegaafdheid Profielen Contact Particulieren Scholen AABBC
Annet Atsma Begaafden Begeleiding Creil
Advies, begeleiding en coaching
                                                                                                                                  de Autonome leerling                                                                            Perceptie volwassenen/          peers:                                  - Bewonderd en geaccepteerd - Ouders zien ze als   verantwoordelijk en capabel - Positieve invloed - Succesvol in verschillende   omgevingen - Psychologisch gezond - Positieve peer-relaties
                                           Identificatie: - Geleverde prestaties - Producten - Nominaties - Portfolio’s - Interviews - Scores op standaardtests - Gewonnen prijzen
                                                                     Ondersteuning van thuis:                                             - Kom voor ze op school en in de   omgeving - Regel mogelijkheden interesses   uit te leven - Laat vriendschappen met alle    leeftijden toe - Verwijder de tijd en plaats beperkingen - Laat ze meedoen met interesses   van de ouders - Laat ze meedoen in het familie   beslissing nemen - Luister - Sta ze niet in de weg
Overgenomen uit Betts & Neihart Herziene profielen 2010  www.aabbc.eu
Anton                                  Gevoelens en Houdingen:
Gedrag:                                                                 Behoeften:
- Meer steun, niet minder - Aanmoediging bij nieuwe   richtingen en  onafhankelijkheid - Feedback - Faciliteren van continue groei - Steun risico nemen - Mensen die ondersteun - Zelfmanagement
                                                      Ondersteuning van School: - Geef de gelegenheid om  lange-termijn   studieplan te maken - Verwijder de beperkingen      van tijd en plaats - Idept studies - Studie- en  loopbaancounseling - Geef mogelijkheden tot versnelling - Persoonlijke mentor - Ga soepel om met school beleid en regels
- Zelfverzekerd - Accepteert zichzelf - Wil leren en weten - Optimistisch - Intrinsieke motivatie - Ambitieus en gemotiveerd - Ziet school niet als      hoogste prioriteit - durft te falen en leert er van - Tolerant en respectvol naar anderen
- Heeft de benodigde sociale  vaardigheden - Werkt onafhankelijk - Zet SMART doelen - Zoekt uitdagingen - Sterke zelfsturing - Volgt eigen passies - Goede zelf-regelaar - Staat voor zijn overtuiging - Een producent van kennis - Begrijpt en accepteert zichzelf -Creatief -Veerkrachtig
©ba2013