Home Visie Hoogbegaafdheid Profielen Contact Particulieren Scholen AABBC
Annet Atsma Begaafden Begeleiding Creil
Advies, begeleiding en coaching
                                         DEBBIE BIANCA                             Gevoelens en Houdingen: Gedrag:                                                  Behoeften:                                         
Overgenomen uit Betts & Neihart Herziene profielen 2010  www.aabbc.eu
de Dubbel Bijzondere leerling Perceptie Volwassenen /Peers - Wordt als “raar” gezien - Onderschat voor haar potentieel - Gezien als hulpeloos - Gezien als iemand die veel   structuur nodig heeft - Alleen haar handicaps worden   gezien - Niet gezien als behorend in de   plusklas
- Aangeleerde hulpeloosheid - Intense frustratie en boosheid - Makkelijk te demotiveren - Werkt om bij te blijven - Slecht academisch zelfconcept - Ziet zichzelf niet als succesvol - Weet niet waar zij thuishoort                                                                                                            Identificatie: - Let op het functioneren in de   klas - Beoordeling gebaseerd op de   curriculum - Beoordeel de prestaties over     een langere periode - Zoek naar patronen van   verminderde prestaties    gecombineerd met bewijs van   superieure mogelijkheden - Kijk verder dan  IQ of de   analyse van de test
- Nadruk op sterke punten - Coping strategieën - Ontwikkeling van   vaardigheden - Let op andere leer- en   gedragsproblemen  (specifiek ADHD) - Leren doorzetten - Stimulerende omgeving - Leren om voor zichzelf op   te komen Ondersteuning van School: - Prioriteit is uitdagingen op   sterke gebieden - Versnelling in gebieden waar ze sterk is - Aanpassingen voor de handicaps - Vraag  “Wat is er nodig om te slagen?” - Leer strategieën voor   zelfreflectie en zelfregulatie - Leer haar voor zichzelf op te komen - Leer haar SMART doelen  te stellen - Geef tijd om met peers te zijn
©ba2013  
- Maakt makkelijk contacten - Laat inconsistent werk zien - Lijkt gemiddeld of minder - Lijkt soms in sociaal  emotioneel functioneren jonger - Kan storend of off-task zijn - Is een goede probleemoplosser - Gedragsproblemen - Denkt conceptueel - Houdt van nieuwe/complexe dingen - Is ongeorganiseerd - Trage informatieverwerker - Kan soms niet goed werken met (hoog)begaafde peers                                        Ondersteuning van Thuis: - Focus op kracht en maak   aanpassingen voor handicaps - Ontwikkel een wil om slagen - Herken en benadruk  (hoog)begaafde mogelijkheden - Daag ze uit op hun sterke  gebieden - Stimuleer het risico nemen - Ga er vanuit dat studeren mogelijk is - Gezinsprojecten - Leer ze realistische doelen te  maken en halen - Kom op voor hun belangen - Werk aan zelfcontrole