Home Visie Hoogbegaafdheid Profielen Contact Particulieren Scholen AABBC
Annet Atsma Begaafden Begeleiding Creil
Advies, begeleiding en coaching
                                                                                                                                                                                                                                                         CARLO URI                                 Gevoelens en Houdingen:                                         Gedrag:                                              Behoeften:
                 de Creatieve Uitdagende leerling Perceptie Volwassenen /Peers: - Niet geliefd door leraren - Gezien als rebels - Zit in machtsstrijd - Creatief - Discipline problemen - Peers zien hem als    vermakelijk - Willen ze veranderen - Niet gezien als (hoog)begaafd - Onderschatten hun succes - Willen dat ze zich aanpassen
- Zeer creatief - Verveeld en gefrustreerd - Op en neergaand zelfbeeld - Ongeduldig en verdedigend - Verhoogde gevoeligheid - Onzeker over sociale rol - Psychologisch kwetsbaarder - Sterke motivatie om eigen   overtuiging te volgen - Wil onrecht rechten - Veel energie - Hoge tolerantie voor   onzekerheid/onduidelijkheid                                     Identificatie: -                                  - Vraag: Op welke manieren                        is dit kind creatief                             - Focus op het creatieve                                                    potentieel i.p.v. creatieve  successen                                        - Gebruik domein specifieke en                     objectieve tests
- Laat impulsen naar buiten komen - Daagt leraren uit - Daagt regels uit - Is eerlijk en direct - Emotioneel labiel - Kan zwakke zelfcontrole hebben - Creatieve expressie - Vasthoudend in   interessegebieden - Komt op voor waar hij in geloofd - Kan in conflict zijn met peers                                           Ondersteuning van Thuis: - Respecteer hun doelen - Tolereer meer tegenstand/rebellie - Laat ze interesses najagen - Modelleer passend gedrag - Familie projecten - Communiceer vertrouwen in hun   kunnen - Bevestig hun krachten/sterke   punten - Herken psychologische   zwaktepunten en grijp zo nodig in
- Contact hebben met anderen - Tact, flexibiliteit, zelfbewustzijn   en zelfcontrole te leren - Aanmoediging van de creativiteit - Werken met contracten - Minder druk om zich aan te   passen - Interpersoonlijke vaardigheden   om anderen te steunen - Strategieën om met potentiële   psychologische kwetsbaarheid om    te gaan                                                    Ondersteuning van School: - Tolerantie - Beloon nieuw/anders denken - Plaats ze bij passende leraren - Directe en duidelijke   communicatie - Geef toestemming voor gevoelens - Laat afwijkingen toe - Mentorprogramma - Directe instructie voor  interpersoonlijke vaardigheden - Domein specifieke opleiding - Coach voor bewuste doelen/opdrachten
Overgenomen uit Betts & Neihart Herziene profielen 2010  www.aabbc.eu
©ba2013