-Vrijheid keuzes te maken -Uitspreken van conflicten -Netwerk van (hoog)begaafde  peers -Ondersteuning van  vaardigheden -Rolmodellen uit diverse  culturen -Zelfbegrip en acceptatie -Een publiek dat luistert naar  wat ze  te zeggen heeft          (gehoord te worden) Ondersteuning van school: -Herkennen en plaatsen -Uitnodigende leeromgevingen -Stel rolmodellen beschikbaar -Help steungroepen te  ontwikkelen -Open een discussie over  sociale klasse, racisme,  seksisme -Directe instructie van sociale  vaardigheden -Leer haar het verborgen  curriculum -Zorg voor studieplanning
Home Visie Hoogbegaafdheid Profielen Contact Particulieren Scholen AABBC
Annet Atsma Begaafden Begeleiding Creil
Advies, begeleiding en coaching
                    - Wens om sociaal erbij te horen - Voelt zich onzeker/onder druk - In conflict met zichzelf   schuldig en onzeker - Onzeker over het recht op haar   emoties - Verminderd gevoel van   eigenwaarde - Ambivalent over successen - Maakt sociale conflicten en   onduidelijkheden intern en   persoonlijk - Ziet prestatiegedrag soms als   verraad van haar sociale groep                              Identificatie: - Interviews - Nominatie van ouders - Nominatie van leraren - Wees voorzichtig met   nominatie van peers - Metingen van creatief    potentieel - Non-verbale metingen van     intelligentie - Aangetoonde prestaties               
                      OLGA                              Gevoelens en Houdingen:                    Gedrag:                                                      Behoeftes:                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                     de Onderduikende leerling                                                                                      Perceptie Volwassenen                                      /Peers - Gezien als leider of niet   herkend - Gezien als gemiddeld en   succesvol - Gezien als volgzaam - Gezien als stil/verlegen - Gezien als risicomijdend - Gezien als tegenwerkend                
Overgenomen uit Betts & Neihart Herziene profielen 2010  www.aabbc.eu
©ba2013  
- Onderwaardeert of ontkent   talent - Verwerpt uitdaging - Verplaatst zich van de ene peer   groep naar de volgende - Geen binding met leraar of   klas - Onzeker over richting                                                                      Ondersteuning van Thuis: - Accepteer hun positie - Studie en carrièreplanning - (Hoog)begaafde rolmodellen   bieden - Modelleer levenslang leren - Geef de vrijheid keuzes te   maken - Geef aan dat ervaringen   normaal zijn - Vergelijk haar niet met   broers/zussen - Bouw begrip voor andere culturen
- Vrijheid keuzes te maken - Uitspreken van conflicten - Netwerk van (hoog)begaafde   peers - Ondersteuning van   vaardigheden - Rolmodellen uit diverse   culturen - Zelfbegrip en acceptatie - Een publiek dat luistert naar   wat ze  te zeggen heeft          (gehoord te worden)                                     Ondersteuning van school: - Herkennen en plaatsen - Uitnodigende leeromgevingen - Stel rolmodellen beschikbaar - Help steungroepen te  ontwikkelen - Open een discussie over  sociale klasse, racisme,   seksisme - Directe instructie van sociale  vaardigheden - Leer haar het verborgen  curriculum - Zorg voor studieplanning - Bediscussieer de kosten van  succes